Disclaimer

Disclaimer voor http://www.mijnkaasrijpt.nl

Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.mijnkaasrijpt.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kaashandel C.J.S. van Riet jr. BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd